::ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ โรงเรียนบัวงามวิทยา ::

::ติดตามงาน::

No. ประเภท รายละเอียด ผู้แจ้ง สถานะ view
4 คอมพิวเตอร์ คอมช้า ทำงานได้ไม่เต็มที่
ว/ด/ป 10/06/2021 14:40:09 น.
แจ้งโดย นางสาวศุภัชชา สืบสอน
email : suphatchasuebsorn@gmail.com
เสร็จสิ้น view
5 เครื่องพิมพ์ ปริ้นส์สีดำไม่ออก
ว/ด/ป 10/06/2021 14:45:41 น.
แจ้งโดย ครูคนาธิป สายคูณ
email : kanatip@gmail.com
เสร็จสิ้น view
6 คอมพิวเตอร์ ติดตั้ง windows 7
ว/ด/ป 10/06/2021 14:50:41 น.
แจ้งโดย ครูสมพงษ์ เหมะนัด
email : aas274657@gmail.com
เสร็จสิ้น view
7 คอมพิวเตอร์ เชื่อต่ออินเตอร์เน็ตไม่ได้
ว/ด/ป 10/06/2021 15:47:17 น.
แจ้งโดย ครูนันท์มนัส โคตพงษ์
email : nanmanut24@gmail.com
เสร็จสิ้น view
8 คอมพิวเตอร์ ออฟฟิศใช้ไม่ได้
ว/ด/ป 11/06/2021 11:47:52 น.
แจ้งโดย นายชุมพล พันธุ์ศรี
email : chumpolpansri@gmail.com
เสร็จสิ้น view
9 คอมพิวเตอร์ คองแจ้งเตือนอะไรสักอย่างหมดอายุ
ว/ด/ป 18/06/2021 09:36:42 น.
แจ้งโดย นายสุดที่รัก ประดับจันทร์
email : samaisanook@gmail.com
ยกเลิก view
10 คอมพิวเตอร์ คองแจ้งเตือนอะไรสักอย่างหมดอายุ
ว/ด/ป 18/06/2021 09:36:55 น.
แจ้งโดย นายสุดที่รัก ประดับจันทร์
email : samaisanook@gmail.com
เสร็จสิ้น view
11 คอมพิวเตอร์ ล้างข้อมูลความจำ เนื่องจากเครื่องช้า
ว/ด/ป 18/06/2021 10:11:15 น.
แจ้งโดย นายวุฒินันต์ มาตยะขันธ์
email : wuttinan11290@gmail.com
เสร็จสิ้น view
12 คอมพิวเตอร์ ล้างข้อมูลความจำ เนื่องจากเครื่องช้า
ว/ด/ป 18/06/2021 10:11:46 น.
แจ้งโดย นายวุฒินันต์ มาตยะขันธ์
email : wuttinan11290@gmail.com
เสร็จสิ้น view
13 อินเตอร์เน็ต เน็ต รร กระตุก ไม่สามารถใช้สอนออนไลน์ได้
ว/ด/ป 25/06/2021 11:02:45 น.
แจ้งโดย นายวุฒินันต์ มาตยะขันธ์
email : wuttinan11290@gmail.com
เสร็จสิ้น view

ระบบแจ้งซ่อม Online โรงเรียนบัวงามวิทยา
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

เวลาที่ใช้แสดง 0.0462 วินาที.