::รายละเอียดการแจ้งซ่อม::

ระบบแจ้งซ่อม Online โรงเรียนบัวงามวิทยา
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

เวลาที่ใช้แสดง 0.0037 วินาที.